Reference

Pro naše zákazníky jsme realizovali kompletní projekty i subdodávky.

Ukázky našich výrobků

Počítačka pečiva:

slouží k odpočítávání požadovaného počtu kusů pečiva do přepravek. Z pásu pece padají jednotlivé kusy do vibračního zásobníku, ze kterého si je přebírají 4 pásové dráhy. Každá dráha má na svém konci osmipaprskovou optickou závoru, pomocí které je vyhodnocován počet kusů. Zařízení je osazeno PLC Simatic S-200 a operátorským panelem TP177 Micro.

Rozsah dodávky: dodávka "na klíč", celkem bylo dodáno 12 ks těchto zařízení (starší provedení byly osazeny PLC Mitsubishi)Automatická výrobní linka:

je složena z 5ti strojů a dopravníku, k řízení je použito 144 digitálních vstupů a 112 výstupů, použitý PLC je Mitsubishi A2S. Z důvodů značných rozměrů celé linky je použit systém distribuovaných vstupů / výstupů Melsec IO Link. Celé zařízení je doplněno velkoplošnými displeji, zobrazujícími v případě poruchy chybové kódy tak, aby byly viditelné po celé lince.

Rozsah dodávky: technická pomoc ve fázi projektové přípravy, dílčí SW řešení, výroba podle dokumentace zpracované zákazníkem. Doposud bylo vyrobeno 6 těchto zařízeníKnoflíkovačka:

zařízení, určené ke kontrole přítomnosti předepsaných komponent a lisování knoflíků do bezpečnostních pásů pro automobily. Pás se vytahuje do předepsané vzdálenosti pomocí pohonu s krokovým motorem, poté se zalisuje knoflík. Řízení je realizováno s PLC Simatic S7-200 a operátorským panelem TP177 Micro, pohon s krokovým motorem je produkt firmy Berger-Lahr. Nově jsou tyto stroje vybavovány čtečkou datamatrix kódu.

Rozsah dodávky: dodávka "na klíč", vyrobeno bylo cca 9 ks strojů.Tapping machine:

zařízení je určeno k řezání závitů do rámečků LCD obrazovek pro televizory. Řízení je osazeno PLC Mitsubishi A1S s operátorským panelem Keyence, pro závitořezy je použit servopohon Mitsubishi.

Rozsah dodávky: zpracování dokumentace podle originální japonské předlohy, výroba rozvaděčů, instalace na stroji a spoluúčast na oživení. Zařízení bylo vyrobeno v pětikusové sérii.Tester těsnosti aktuátorů:

v testovaném dílu se vytvoří podtlak o předepsané hodnotě, poté se zkušební okruh uzavře a sleduje se změna podtlaku. Pokud změna nepřesáhne stanovenou velikost, je díl označen jako dobrý. Testují se vždy dva kusy dílů současně. Řízení je osazeno PLC Simatic S-200 s operátorským panelem TP177 Micro, podtlak je měřen podtlakovými snímači Festo, únik se sleduje diferenčním manometrem BD Sensor.

Rozsah dodávky: dodávka "na klíč".Úhlový tester:

je zařízení pro testování bezpečnostních pásů do automobilů. Testuje se zde zaseknutí navijáku při rychlém vytažení pásu a při naklopení navijáku. Tester je navíc vybaven odposlechovým zařízením pro kontrolu zvuku, kontrolou odporu zápalné jednotky pyropatrony a kontrolou funkce KISI (zaseknutí navijáku po úplném vytažení pásu při instalaci dětské sedačky). Současně se kontroluje přítomnost předepsaných komponent. Pro řízení je použit PLC Simatic S-200 s operátorským panelem TP177 Micro. Naklopení navijáku je snímáno ve dvou osách absolutními úhlovými snímači LARM nebo Baumer.

Rozsah dodávky: dodávka "na klíč", realizováno bylo cca 9 ks těchto zařízení.